woensdag 21 oktober 2015

Bijdrage aan inclusiviteit

Het motto van APG, morgen is vandaag, gebruiken wij onder andere als leidraad voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze bedrijfsvoering is er mede op gericht een leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties te creëren. Een onderdeel van deze leefbare wereld is inclusiviteit, waarin hetero, lesbiënne, homo, biseksueel of transgender in verbondenheid met elkaar leven en werken.

foto APG ondersteunt International ...